شورای سیاستگذاری
مهندس سید سجاد نیری
رئیس شورای سیاست گذاری
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: naieri [at] ag95.sharif.ir
دکتر محمد صالح لباف زاده
دبیر شورای سیاست گذاری
هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: labaf [at] ag95.sharif.ir
دکتر شاه میرزایی
عضو شورای سیاستگذاری
عضو شورای سیاستگذاری
پست الکترونیکی: shahmirzayi [at] ag95.ir
مهندس زرافشان
عضو شورای سیاستگذاری
معاون محترم آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش
پست الکترونیکی: zarafshan [at] ag95.ir
منهدس امیر حسین اسدی
عضو شورای سیاست گذاری
عضو شورای سیاست گذاری
پست الکترونیکی: asadi [at] ag95.ir
دکتر گلزاری
عضو شورای سیاستگذاری
عضو شورای سیاستگذاری
پست الکترونیکی: golzari [at] ag95.ir
مهندس صرامی
عضو شورای سیاستگذازی
مدیرعامل مجمع فعالان مجازی انقلاب اسلامی
پست الکترونیکی: serami [at] ag95.ir
مهندس ذبیح الله فیض آبادی
عضو شورای سیاستگذاری
عضو شورای سیاستگذاری
پست الکترونیکی: feiz [at] ag95.ir
دکتر سید مرتضی موسویان
عضو شورای سیاستگذاری
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پست الکترونیکی: mosavian [at] ag95.ir
مسعود سفلایی
عضو شورای سیاستگذاری
مدیر روابط عمومی دانشگاه هنر و عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما
پست الکترونیکی: seflayi [at] ag95.ir
مرتضی شمسی
عضو شورای سیاستگذاری
رییس محترم مرکز پویانمایی صبا
پست الکترونیکی: shams [at] ag95.ir
دکتر رسول جلیلی
عضو شورای سیاست گذاری
عضو شورای عالی فضای مجازی
هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: jalili [at] ag95.sharif.ir
حجت الاسلام والمسلمین امرودی
عضو شورای سیاستگذاری
معاون محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران
پست الکترونیکی: amroodi [at] ag95.ir
آقای سیفی
عضو شورای سیاستگذاری
مدیر محترم شبکه رادیویی جوان
پست الکترونیکی: seifi [at] ag95.ir
آقای مصطفی محمودی
عضو شورای سیاستگذاری
دبیر محترم اتحادیه شرکت های ویدئو رسانه ایران
پست الکترونیکی: mahmoodi [at] ag95.ir
دکتر شهرام رفیعی فر
عضو شورای سیاستگذاری
سرپرست محترم دفتر آموزش وارتقای سلامت وزارت بهداشت
پست الکترونیکی: rafieei [at] ag95.ir
دکتر تقدیسی
عضو شورای سیاستگذاری
رییس محترم انجمن آموزش و ارتقای سلامت
پست الکترونیکی: taghdisi [at] ag95.ir
کمیته علمی
احمد رضا نوری
دبیر علمی و دبیر کمیته تجاری سازی
مدیر عامل مرکز تصویرسازی تخصصی رایانه ای ایران
پست الکترونیکی: a.h.noori [at] ag95.ir
کمیته اجرایی
محمد نوری همدانی
دبیر اجرایی
کمیته اجرایی
پست الکترونیکی: noori [at] ag95.ir
مهندس محمد علی روزی طلب
مدیر روابط عمومی و مسئول دبیرخانه همایش
مدیر عامل شرکت آریاراد شریف
پست الکترونیکی: ali.rouzitalab [at] gmail.com
پوریا گودرزی
دبیر کمیته بازرگانی
دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه شریف
پست الکترونیکی: godarzi [at] ag95.ir